Jezus zapytał swoich uczniów:

 «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»

 A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».

   Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»

 

To samo pytanie Jezus zadaje dziś tobie. Co Mu odpowiesz?

Uważasz Go za Syna Bożego, Mesjasza, Zbawiciela świata, który jest jednoczenie twoim najlepszym przyjacielem, i z którym chcesz być nie tylko od święta, ale przez cały rok?

Dlaczego zatem niektórzy przypominają sobie o Nim tylko przed świętami? Dlaczego na pasterce jest cała masa ludzi, a większość przyjmuje Komunię na rękę? Czy to nie jest brak wiary? Zwątpienie w moc Żywego Boga?

  W Komunii Świętej przychodzi do naszego serca Jezus Chrystus. Są niezbite dowody na Jego obecność – cuda eucharystyczne.

Jak zatem w obecności Boga może dojść do zakażenia?

Ja rozumiem strach i obawy innych, ale czy przy Jezusie można się czegoś bać?

Ewelina Szot