Kupiłeś już prezenty na święta? Droga biżuteria dla żony, nowoczesne gadżety dla dzieci i przy okazji pewnie coś dla siebie?

Ale pewnie jesteście zawiedzeni, bo nie odwiedzicie krewnych i nie pochwalicie się nowymi rzeczami, a pewnie padliby z zazdrości.

A pomyślałeś, jak te święta spędzą biedni ludzie?

Bezdomni, samotni, sieroty w domach dziecka, ludzie w Afryce, dla których luksusem jest woda, o której ty nie myślisz, bo odkręcasz kurek i woda leci z kranu.

Pod tym linkiem znajdziecie wszystkie informacje, niezbędne do udzielenia pomocy:

https://mailitatutotu.com/pl/

Ludzie na Ukrainie? Przecież tam cały czas trwa wojna. Ludzkie dramaty rozgrywają się za naszą wschodnią granicą. Tuż obok nas.

Dane dotyczące pomocy ludziom zamieszkującym Ukrainę znajdziecie na naszej stronie:

http://ziarnko-gorczycy.pl/index.php/chce-pomoc

Ludzie zamieszkujący tereny Gruzji?

Bieda w jakiej żyją ci ludzie skłania do myślenia. Więcej informacji na stronie:

https://prospe.org/

I może ty masz źle, zwłaszcza w czasie trwania koronawirusa, ale pomyśl o tych ludziach. Ty się złościsz, bo kazano ci siedzieć w domu, a ci ludzie często nie mają własnego domu.

Pamiętajmy, że wszystkich nas czeka Sąd Ostateczny:

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały.

 I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.

 Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie:

 "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!
 Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
 byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie".

 Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię?  Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?"

A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili".
 Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie."

 Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?"

Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili".

 I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

Ewelina Szot