Czy widzisz, jak współczesny trąd rozprzestrzenia się wśród ludzi?

Trąd to choroba zakaźna charakteryzująca się występowaniem zmian skórnych. Kiedyś była nieuleczalna, konsekwencją tej choroby była nawet śmierć.

Dziś, duchową postacią trądu jest grzech, z którego może uzdrowić nas Pan Jezus.

Uzdrowienie trędowatego

 Mk 1, 40-45


40 Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić».

41 Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!».

42 Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.

43 Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, 44 mówiąc mu: «Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

 45 Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

Trąd jest bardzo dobrym obrazem grzechu. Ewangelię o uzdrowieniu trędowatego dokładnie tłumaczy ojciec Szustak:

 

https://www.youtube.com/watch?v=TYmIQ0MEfMo

Ewelina Szot