Czy żyjesz według nauk Jezusa? Próbujesz Go naśladować? Czy zanim coś zrobisz, zastanawiasz się, jak w tej sytuacji zachowałby się Jezus?

Czy zatem uważasz się za Jego ucznia?

Zadanie uczniów


13 Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.

14 Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze.

15 Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.

16 Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

Czy masz świadomość tego, że swoim zachowaniem dajesz przykład innym ludziom? Przykładowo, gdy kogoś obrazisz, wyrazisz się o kimś niepochlebnie, inni mogą to uznać, jako coś, co należy naśladować i zaczną robić to samo.

To działa też w przypadku dobrego zachowania. Jeśli ty czynisz dobro dla kogoś, jesteś miły i szanujesz innych ludzi, dajesz przykład swoim zachowaniem, że tak należy postępować.

Czasem zarzucasz innym, że źle się zachowują, a może nikt nigdy nie pokazał im, jak postępować dobrze, jak kochać innych ludzi? Może zamiast oburzać się ich zachowaniem, okaż im dobro, naucz ich, że nie tędy droga, że złem niczego nie osiągną. Może to będzie ich pierwsze doświadczenie dobra i dzięki temu zmienią swoje życie?

Ewelina Szot