Apokalipsa 2, 8-11 List do Kościoła w Smyrnie:

8 Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz:
To mówi Pierwszy i Ostatni,
który był martwy, a ożył:
9 Znam twój ucisk i ubóstwo -
ale ty jesteś bogaty -
i [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami,
a nie są nimi, lecz synagogą szatana.

 
10 Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał.
Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia,
abyście próbie zostali poddani,
a znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni
.
Bądź wierny aż do śmierci,
a dam ci wieniec życia.


11 Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.
Zwycięzcy śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody.

Pismo Święte pełne jest informacji, które odnoszą się do każdych czasów i są zawsze aktualne. Pytanie brzmi: czy czytasz je regularnie i jak je czytasz? Czy traktujesz je, jak historie, które kiedyś tam się może wydarzyły, ale do współczesnych czasów to już się nie odnoszą, bo teraz to jest zupełnie inna sytuacja? NIE!

Historia cały czas się powtarza. Ma tylko trochę inne opakowanie, ale chodzi w niej dokładnie o to samo. Zawartość jest identyczna.

Otwórzmy wszyscy oczy i zauważmy w końcu, że gotowe wskazówki leżą przed nami od bardzo dawna. Wystarczy tylko po nie sięgnąć i skorzystać z nich.

Ewelina Szot