Utrata pracy? Problemy finansowe? Problemy zdrowotne? Odejście współmałżonka? Wypadek samochodowy?

Takich rzeczy się boisz? A wieczności w piekle? Braku Boga w twoim życiu?

Czy wypełniasz swoje życie ciągłą obawą o przyszłość? Sam nakręcasz siebie i innych, by się bać? Świętowanie Halloween, czytanie strasznych książek, oglądanie horrorów na pewno nie pomagają w osiągnięciu pokoju wewnętrznego. A z twojego strachu bardzo cieszy się Diabeł. Nie pozwól na to, żeby on rozniecał w tobie lęk.

Przecież Pan Jezus powiedział (Łk 12 22-31):

22 Potem rzekł do swoich uczniów: «Dlatego powiadam wam:

Nie troszczcie się zbytnio o życie, co macie jeść, ani o ciało, czym macie się przyodziać. 23 życie bowiem więcej znaczy niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie.

24 Przypatrzcie się krukom: nie sieją ani żną; nie mają piwnic ani spichlerzy, a Bóg je żywi. O ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki!

25 Któż z was przy całej swej trosce może choćby chwilę dołożyć do wieku swego życia? 26 Jeśli więc nawet drobnej rzeczy [uczynić] nie możecie, to czemu zbytnio troszczycie się o inne?

27 Przypatrzcie się liliom, jak rosną: nie pracują i nie przędą. A powiadam wam: Nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. 28 Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, małej wiary!

29 I wy zatem nie pytajcie, co będziecie jedli i co będziecie pili, i nie bądźcie o to niespokojni! 30 O to wszystko bowiem zabiegają narody świata, lecz Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. 31 Starajcie się raczej o Jego królestwo, a te rzeczy będą wam dodane.

 

Dlaczego zatem tak bardzo martwisz się o rzeczy tego świata? Przecież żadnej z nich nie zabierzesz na tamten świat. Tylko to, co masz w sercu będzie się liczyło.

A jeśli to Jezus jest twoim Panem i to On króluje w twoim życiu, niczego nie będziesz się obawiał (Ps 18, 3)

 Panie, ostojo moja i twierdzo, mój wybawicielu,
Boże mój, skało moja, na którą się chronię,
tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono!

On idąc do Ojca powiedział (J 14, 27):

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!

Nie bój się więc, bo Jezus o każdego z nas się troszczy. Nie zapominaj o tym, że masz też Anioła Stróża. Każdy z nas Go ma. Mamy zatem najlepszą ochronę, jaka tylko może być. Pamiętaj o tym zawsze, zwłaszcza wtedy, gdy się czegoś boisz.

Ewelina Szot