Co zrobiłbyś z drzewem, które przez 3 lata nie wydało żadnego owocu? Wyciąć czy dać mu szansę?

 

Nieurodzajne drzewo figowe

6 I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł.

7 Rzekł więc do ogrodnika: "Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?"

8 Lecz on mu odpowiedział: "Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; 9 może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć"».

 

Myślisz sobie, że trzymanie takiego drzewa, które nie wydaje owoców już od pewnego czasu to żaden interes? Że to się nie opłaca?

Tylko, że tym drzewem figowym jesteś ty.

Mimo tego, że już od pewnego czasu nie przynosisz żadnych owoców, Pan Bóg daje ci szansę. Może się zmienisz, ale nie masz na to nieograniczonego czasu. Rok to symbol, więc nie bierz tego dosłownie.

Właściciel winnicy nie ma z tego żadnego interesu, że zostawia nieurodzajne drzewo figowe jeszcze do przyszłego roku, a nawet ryzykuje, bo nieurodzajne drzewo może wyjałowić ziemię. Ma nadzieję, że drzewo w przyszłości zaowocuje – że ty się zmienisz.

Nie zawiedź Boga. Zacznij żyć dla Niego. On w ciebie cały czas wierzy.

Ewelina Szot