Jaka jest twoja reakcja na plan Boga wobec ciebie? Którym synem z przypowieści Jezusa jesteś?

Przypowieść o dwóch synach Mt 21, 28-32

28 Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: "Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy!"

29 Ten odpowiedział: "Idę, panie!", lecz nie poszedł.

30 Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: "Nie chcę". Później jednak opamiętał się i poszedł.

31 Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi». Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego.

32 Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.

Czy jesteś jak pierwszy syn – zgadzasz się wolą Bożą, ale ostatecznie nie wykonujesz powierzonych ci zadań? Taka postawa jest pełna kłamstwa i hipokryzji.

Czy jesteś jak drugi syn? Początkowo się nie zgadza, ale potem idzie do pracy? Nie okłamuje swego ojca, staje w prawdzie o sobie. Może początkowo nie chciał pracować, potem jednak wszystko przemyślał i poszedł.

Wniosek jest taki, że każdego z nas Bóg powołuje do pracy w swojej winnicy. Tu nie ma nakazów i zakazów. Pan Bóg nikogo do niczego nie zmusza, możesz pracować jeśli zechcesz. On chce, żeby praca u Niego w winnicy była dla ciebie przyjemnością i żebyś pracował, bo chcesz, a nie dlatego, że musisz. Nic, co jest robione pod przymusem, z obowiązku, nie przynosi świetnych efektów.

Praca w winnicy Pana sama w sobie jest najlepszą zapłatą, jednak po zakończonej pracy czeka wspaniała nagroda – życie wieczne u boku Chrystusa. Warto!

Ewelina Szot