Kiedy ogarnia cię zniechęcenie, rozleniwienie, nie chce ci się zupełnie nic, to sygnał dla ciebie, że jesteś celem ataku demona południa.

Pisał o nim w IV wieku Ewagriusz z Pontu, jednakże działanie tego demona jest nadal bardzo aktualne.

Demon południa jest ściśle związany z pojęciem acedii. Pojęciem przez wiele osób zapomnianym, ale wciąż aktualnym. Termin ten wiąże się z całkowitym zniechęceniem, marazmem, bezcelowością działania.

Dlaczego w ogóle demon południa? Nazwa ta jest związana z wędrówką w słońcu, w południe. Przypieka ono w głowę wędrowca tak mocno, że opuszczają go wszystkie siły. Jest zatem jednym z najbardziej uciążliwych demonów.

Kiedy więc zaczynasz odczuwać znużenie, nie widzisz sensu w swoim działaniu, bo „to się na pewno nie uda”, odrzuć od siebie te myśli, bo posuwa ci je demon południa.

Wszyscy jesteśmy na celowniku różnych demonów, bo zapewne nie wszyscy wiedzą, że demonów jest wiele i każdy jest odpowiedzialny za inną dziedzinę życia człowieka. Bądźmy zatem czujni i zawsze gotowi na walkę, by pokonać przeciwnika.

 

Św. Paweł pisze w liście do Efezjan:

10 W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi.

11 Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. 12 Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.

13 Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. 14 Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, 15 a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju.

16 W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. 17 Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże - 18 wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych 19 i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę, dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii, 20 dla której sprawuję poselstwo jako więzień, ażebym jawnie ją wypowiedział, tak jak winienem.

Ewelina Szot