Czy mądrość i inteligencja znaczą dla ciebie to samo?

Dlaczego zatem istnieje iloraz inteligencji, a nie iloraz mądrości? Dlaczego darem Ducha Świętego jest dar mądrości, a nie dar inteligencji?

Odpowiedź nasuwa się sama. Inteligencja jest pojęciem typowym dla człowieka i ludzkiego pojmowania świata. Mądrość zaś, pochodzi od Boga.

Człowiek inteligentny może, ale wcale nie musi być mądry.

Człowiek inteligentny dokładnie analizuje otaczającą go rzeczywistość, by przy użyciu posiadanej wiedzy i umiejętności, podjąć najlepszą według niego decyzję. Kieruje się tu wyłącznie rozumem.

Człowiek mądry podejmuje decyzję w oparciu o rozum, ale też i o emocje, co razem tworzy tzw. serce.

Duża różnica między mądrością, a inteligencją zachodzi przy reakcji ludzi reprezentujących te dwie postawy, na ewentualne niepowodzenia.

Człowiek inteligentny często (ale nie zawsze) reaguje niedojrzale, nie może się pogodzić z tym, że coś nie poszło po jego myśli, to dla niego dramat, nie wie, co ma teraz zrobić.

Dla człowieka mądrego niepowodzenie to żaden dramat, szybko zmienia plany, bo jak nie tak, to można to zrobić inaczej. I co najważniejsze, mądrość pochodzi od Boga, dlatego w Nim ma zaufanie.

„To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.” (1 Kor 1, 25)

Ewelina Szot