Co jesteś w stanie poświęcić dla wiary?

Wszystko?

Czy tylko to, co ci zbywa, czego masz za dużo?

Czy gdyby dziś Jezus chodził po świecie i powiedział: „Pójdź za Mną!”, rzuciłbyś wszystko i został Jego uczniem? Czy raczej byś powiedział: „Panie Jezu teraz nie mogę, bo ja to mam pracę, rodzinę, wakacje zarezerwowane i kredyt do spłacenia. Sam widzisz, że choćbym chciał to nie mogę”.

Wymówki, wymówki i jeszcze raz wymówki.

Apostołowie też mieli pracę i rodziny, a zostawili wszystko i poszli za Jezusem.
Święty Paweł, początkowo prześladowca chrześcijan, po kilkudniowej utracie wzroku, stał się wielkim głosicielem słowa Bożego. „Mimo, iż jak mówi apokryf Dzieje Pawła, nie był on silnej konstrukcji fizycznej, posiadał umysł głęboki, wnikliwy, syntetyczny, a zarazem praktyczny. Wiele wycierpiał podczas swojej pracy (2 Kor 4,8-12; 11, 23-33). Mimo trwałych dolegliwości, które były jego ościeniem w pracy apostolskiej (por. Ga 4,13-15) Bóg dał mu siły, aby zniósł głód i upał, więzienie (może w Efezie, w Cezarei Nadmorskiej w latach 58-60, za prokuratorów Feliksa i Festusa; w Rzymie w oczekiwaniu na wynik odwołania się do cesarza; w Rzymie po raz drugi, w roku 67, aż do śmierci), narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia, bicie (otrzymał 5 razy po 39 rózg), trzykrotne biczowanie, kamienowanie, ucieczkę z miasta, gdy musiał być spuszczony w koszu przez mur (Damaszek). Trzykrotnie przeżył rozbicie statku”. Święty Paweł i jego świat. Leksykon – Pius Czesław Bosak

Do czego ty zatem jesteś gotowy, aby bronić wiary?

Ewelina Szot