Głoszenie Słowa Bożego przez Facebooka, ewangelizacja na YouTube, czy też zwykła rozmowa z drugim człowiekiem na temat wiary chrześcijańskiej mogą przybliżyć nas do Boga.
Rozwój technologii i zmiany na świecie wymuszają na instytucjach kościelnych i wszystkich chrześcijanach poszukiwania nowych sposobów głoszenia Słowa Bożego.

Chodzi o nowe formy, które pozwalają głosić Słowo Boże. W obecnych czasach, dzięki komputerom i Internetowi można ewangelizować z własnego domu. Nie trzeba chodzić po całym świecie na piechotę, jak św. Paweł, wystarczy komputer i dostęp do Internetu. Jakie to ogromne ułatwienie, prawda?
Możliwości są nieograniczone. Wszystko zależy od tego w czym się lepiej czujesz – w słowie pisanym czy mówionym?

Zmiana w życiu duchowym dotyczy zarówno świeckich, jak i duchownych. Bo o ile kilkadziesiąt lat temu ludzi nie trzeba było zachęcać do wiary, tak teraz trzeba. Świat poszedł do przodu, a to ma swoje plusy i minusy. Jedno jest pewne – trzeba się dostosować do obecnej rzeczywistości. „To ty jesteś marką chrześijanina”.

Ewelina Szot