Jak wyglądają twoje kontakty z Panem Bogiem?

Czy opierają się na czymś, co nazywasz obowiązkami? Msza w niedzielę, spowiedź jedynie przed świętami, a komunia wyłącznie podczas świąt i może na jakieś okazje, przestrzeganie niektórych przykazań, które są dla ciebie wygodne?

Ale to nie o to w tym wszystkim chodzi. Pan Bóg chce żebyś Go kochał i przychodził do Niego, bo chcesz, a nie dlatego, że musisz. Chce żebyś traktował Go, jak najlepszego przyjaciela i modlił się swoim życiem.

Żyj więc tak, abyś każdym swoim czynem świadczył o Bogu, aby ludzie patrząc na ciebie, widzieli w tobie Bożego człowieka. Pokazuj innym, że życie z Bogiem sprawia, że jesteś szczęśliwym człowiekiem, a twoje problemy to nie problemy, bo On je zabrał.

Kiedy często zapraszasz Jezusa do swojego serca, czujesz jak wypełnia cię pokój i szczęście. Twoja wiara jest oparta na trwałym fundamencie, jak dom zbudowany na skale. Mimo, że wkoło szalała burza, dom wszystko przetrzymał, bo jego fundamentem była skała.
Idź z Jezusem przez życie i nieustannie pokazuj, że to Bóg jest dla ciebie najważniejszy. Żyj tak, aby inni widzieli w tobie wdzięczność okazywaną Panu Bogu za każdy twój oddech. Daj ludziom dobry przykład i prowadź ich do Boga.

Ewelina Szot