Czy wiesz, jaka jest najskuteczniejsza i zarazem jedyna metoda prowadząca do nawrócenia człowieka? To oczywiście miłość.
Poprzez okazywanie drugiemu człowiekowi dobra, szacunku, zrozumienia, czyli kochając go, dajemy dowód naszym życiem, że jesteśmy Bożymi ludźmi, że naśladujemy Jezusa i to według Jego nauk chcemy żyć.

Kochając drugiego człowieka pokazujemy, jak Bóg kocha nas wszystkich, jak się o nas troszczy, jak nas wychowuje.
Wzbudzanie w ludziach strachu i obawy nie jest metodą. W ten sposób pogłębia się bardzo niemądry stereotyp, że Bóg nas karze za nasze przewinienia. A Bóg nas przede wszystkim kocha.

A może to, przeciwko czemu tak się buntujesz, jest właśnie formą wychowania? Bo może to jest jedyny sposób, żebyś coś zrozumiał, przewartościował swoje życie, inaczej patrzył na świat. Czy gdyby wokół ciebie nic się nie zmieniało, zrozumiałbyś, że musisz coś zmienić w swoim życiu?

Pokaż zatem drugiemu człowiekowi, że go kochasz.
Tylko miłością możesz go nawrócić.

Ewelina Szot