Bóg jest miłością.

To znany fakt. Bóg nas kocha i chce dla nas jak najlepiej. Nie możemy zatem mówić odwrotnie, czyli miłość jest bogiem.
Całkowicie zmieniamy wtedy znaczenie wyrażenia BÓG JEST MIŁOŚCIĄ. To wyrażenie znaczy, że to Bóg jest dla nas najważniejszy, to On stoi na pierwszym miejscu. Jego miłość nas wypełnia i wiemy, że żyjemy dla Niego. Każdy nasz oddech, jest oddechem dla Boga.

Miłość jest bogiem znaczy, że to z miłości uczyniliśmy sobie bożka, nie ważne do czego – do innego człowieka, do samego siebie, do jakiejś rzeczy.

Tak podobne zwroty, a tak różne...

To tak, jakby komuś powiedzieć: KOCHAM CIĘ, BO JESTEŚ MI POTRZEBNY albo JESTEŚ MI POTRZEBNY, BO CIĘ KOCHAM. Niby też podobne zwroty, a jaka różnica.
Każdy zatem powinien się zastanowić, gdzie umieścił Boga na swojej liście spraw ważnych? Czy ktoś lub coś stoi przed Nim?

Ewelina Szot