Na większości ślubów odczytywany jest list św. Pawła – „Hymn o miłości”.

4 Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
5 nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
6 nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
7 Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.

Spróbuj teraz w miejsce słowa „miłość” wstawić swoje imię np. Ewelina cierpliwa jest, łaskawa jest. Ewelina nie zazdrości itd.
Czy ten hymn opisuje Ciebie? Czy dokładnie taki jesteś, czy powinieneś coś zmienić?

Ewelina Szot