Rycerz Boga nie musi jeździć na koniu, mieć zbroi z metalu czy też ostrego miecza.

Święty Paweł mówi: „Stańcie więc do walki przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, 15 a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. 16 W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. 17 Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże - 18 wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu!”

Wojownik Boży „walczy” przede wszystkim miłością i dobrem. Kocha Boga i kocha ludzi. Pomaga innym wzrastać duchowo, bo chce innych zaprowadzić do Boga, a jest to jedyny sposób na osiągnięcie prawdziwego szczęścia.
Pytanie do Ciebie brzmi: czy jesteś rycerzem Boga? Walczysz ze złem? Prowadzisz ludzi do Jezusa, który jest „drogą, prawdą i życiem?” Udowadniasz swoim życiem i postawą, jaką przyjmujesz, że warto być po stronie Boga?
Stając po stronie zła jesteś z góry skazany na porażkę. Wybierz więc mądrze stronę, po której będziesz walczył. Stań pod sztandarem Chrystusa. On jest pewnym zwycięzcą. Nie idź na łatwiznę, bo przegrasz.

Ewelina Szot