Czy doceniasz swoje obecne życie? A jak ono wyglądało 10 lat temu? Coś istotnego się zmieniło? A jak wyobrażasz sobie swoje życie za 10 lat? Masz już szczegółowy plan, jak powiększyć swój majątek, czy wolisz wzrastać duchowo i największe bogactwo mieć w swojej głowie?

O co starasz się w życiu? O bogactwa tu na ziemi, czy te w niebie? Jeśli rzeczy materialne są dla ciebie priorytetem, to może czas najwyższy zmienić podejście?
Spójrz na tych ludzi, którzy mają mnóstwo pieniędzy i się nimi nie dzielą. Czy oni są szczęśliwi? A ci, u których na pierwszym miejscu stoi Bóg? Czy nie dostrzegasz tego, że wszystko u nich idzie dobrze? Może nie tak, jakby było dobrze w rozumieniu ludzi, ale poprzez swoją ufność i wierność okazaną Bogu, potrafią przyjąć wszystko z największą radością. Są jak ten dom z przypowieści Jezusa. Został postawiony na skale i mimo, że nadeszła burza, wyszedł cało z tej opresji.
Zmień więc swoje życie. Zacznij żyć prawdziwie dla Boga. On jest zawsze przy tobie, nawet gdy wszystko wokół ciebie się zmienia, a ty nie możesz lub nie chcesz zaakceptować tych zmian. Miłość Boga do ciebie się nie zmienia. On czeka cierpliwie, aż do Niego przyjdziesz. Nie karz Mu czekać.

Ewelina Szot