Podpalenie i nietknięta Hostia

Trans chętnie odwiedzają zarówno pielgrzymi, jak i turyści. Cud eucharystyczny wydarzył się w głównej świątyni miasta – w kościele pw. Św. Wiktora. Trwały wojny cesarza Karola V z królem Franciszkiem I o ziemie Marsylii i Prowansji. Wojska Karola V niszczyły wszystko. Gdy dotarły do Trans, żołnierze zamienili kościół w magazyn na paszę dla zwierząt. Opuszczając miasto, skradli kosztowności, podpalili domy i kościół, który wypełniony łatowpalnym sianem, szybko płonął. Osoby, które weszły do zniszczonego przez ogień kościoła, były przerażone: doszczętnie spłonął ołtarz i tabernakulum. W popiele znaleźli stopione cyborium, a obok niego… nietkniętą Hostię.