Ojciec Święty Jan Paweł II odprawiał Mszę Świętą w swej prywatnej kaplicy i kiedy udzielał Komunii Świętej pewnej Koreance, Hostia stała się kawałkiem ciała. Ojciec Święty w głębokim milczeniu pobłogosławił kobietę i dalej rozdawał Eucharystię.