Święta Siostra Faustyna Kowalska
(1905 – 1938)

Siostra Maria Faustyna Kowalska zakonnica ze zgromadzenia Sióstr MB Miłosierdzia czyli Helena Kowalska, ur. 25.08.1905 roku w Głogowcu. Zmarła 5.10.1938 w Krakowie.

Była trzecim z dziesięciorga dzieci Stanisława i Marianny Kowalskich. Do wspólnoty Kościoła katolickiego została włączona poprzez chrzest, który miał miejsce 27 sierpnia 1905 roku, w Kościele pw. Św. Kazimierza w Świnicach Warckich.
Święta Faustyna należy do grona wielkich mistyczek, a znana jest przede wszystkim jako głosicielka kultu Bożego Miłosierdzia. sam Jezus uczynił Siostrę Faustynę swoją sekretarką i zlecił jej misję przekazania światu prawdy o jego miłości. warto nadmienić, że Św papież Jan Paweł II, inspirowany lekturą Dzienniczka, napisał w roku 1980 encyklikę Dives in misericordia, o Bogu bogatym w miłosierdzie. W swoim Dzienniczku Siostra Faustyna pozostawiła świadectwo niezwykle bogatego życia wewnętrznego i przeżyć mistycznych. Siostra Faustyna otrzymała zadanie pisania o sprawach, które przekraczają ludzki zasób słów, dotykają bowiem rzeczywistości, która dla zwykłego człowieka żyjącego na tym świecie trudna jest do wyrażenia. to, co dla zwykłego człowieka jest niezauważalne, niedostępne, dla Świętej Faustyny takim nie było, jakkolwiek niełatwym było zadanie pisania o świecie duchów. Napisała: “O Boże, czyż może napisać ludzkie pióro to, w czym nieraz słów nie ma? Ale każesz pisać, O Boże, to mi wystarcza.” Należy mocno podkreślić posłuszeństwo Siostry Faustyny słowom Boga i jej pokorę. Należy mieć na uwadze, że głębię tajemnic Boga i świata niewidzialnych duchów opisała niewykształcona, na pozór niczym nie wyróżniająca się kobieta. Ale jak pokazuje historia, właśnie małym i niepozornym Bóg powierza wielkie zadania do spełnienia.

KRÓTKIE KALENDARIUM

 25 sierpnia 1905  w miejscowości Głogowiec przychodzi na Świat Helena Kowalska.
 27 sierpnia 1905  Helena zostaje ochrzczona w Parafii Św. Kazimierza w Świnicach Warckich.
 1912  Mała Helena słyszy po raz pierwszy wewnętrzny głos, który wzywa ją do świętości.
 1917  Helena rozpoczyna naukę w Szkole Podstawowej w Świnicach.
 1921  Helena zaczyna pracować, żeby pomóc rodzicom utrzymać rodzinę.
 1 sierpnia 1925  Helena rozpoczyna postulat w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie.
30 kwietnia 1926  Helena otrzymuje habit i nowe imię: Maria Faustyna od Najświętszego Sakramentu.
30 kwietnia 1928  Siostra Maria Faustyna kończy nowicjat i składa pierwsze śluby zakonne.
22 lutego 1931  Pan Jezus w czasie wizji prosi Siostrę Faustynę, żeby został namalowany obraz na wzór tego,
 który zobaczyła.
1 maja 1933  Siostra Faustyna składa śluby wieczyste.
2 stycznia 1934  Siostra Faustyna po raz pierwszy spotyka się z malarzem Eugeniuszem Kazimierowskim,
 który ma namalować obraz Miłosierdzia Bożego. 
29 marca 1934  Siostra Faustyna ofiaruje siebie za grzeszników, a w sposób szczególny za dusze,
 które straciły wiarę w Bożą Opatrzność.
Czerwiec 1934  obraz zostaje namalowany. Siostra Faustyna płacze, ponieważ Pan nie jest tak piękny, jakim Go widziała.
 8 stycznia 1936  Siostra Faustyna udaje się do arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego, metropolity wileńskiego,
 i powiadamia go, że Pan domaga się od niej, by założyła nowe zgromadzenie zakonne.
13 grudnia 1936  spowiedź Siostry Faustyny przed Jezusem.
5 października 1938  po długiej chorobie Siostra Faustyna umiera w klasztorze w Krakowie - Łagiewnikach. 
7 października 1938  uroczystości pogrzebowe Siostry Faustyny w Krakowie - Łagiewnikach.
21 października 1965  w Archidiecezji Krakowskiej rozpoczyna się proces informacyjny w sprawie kanonizacji.
25 listopada 1966  przeniesienie doczesnych szczątków Siostry Faustyny z cmentarza klasztornego
 do kaplicy sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach.
20 września 1967  zamknięcie procesu diecezjalnego. Akta kanonizacyjne zostają przesłane do Rzymu.
30 stycznia 1968  otwarcie procesu kanonizacyjnego w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
18 kwietnia 1993  Jan Paweł II beatyfikuje Siostrę Faustynę na placu Św. Piotra.
30 kwietnia 2000  Jan Paweł II kanonizuje Siostrę Faustynę na placu Św. Piotra.
22 kwietnia 2001  W pierwszą niedzielę po wielkanocy, na placu Św. Piotra, Jan Paweł II po raz pierwszy celebruje
 Święto Miłosierdzia Bożego. 
29 czerwca 2002  w niedzielę Miłosierdzia Bożego Jan Paweł II ogłasza odpust powszechny.
17 sierpnia 2002  Jan Paweł II powierza świat Miłosierdziu Bożemu.