Przypowieść o ziarnku gorczycy i o zaczynie
Mt 13, 31-35

31 Inną przypowieść im przedłożył: «Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. 32 Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach». 33 Powiedział im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło». 34 To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. 35 Tak miało się spełnić słowo Proroka:
Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata.

Komentarz:
Ziarnko gorczycy oznacza każdego człowieka. Na początku jest małe, ale w miarę jak rośnie – staje się ogromnym drzewem, w którego gałęziach znajdują schronienie ptaki.

Tak też i ty, gdy masz na początku małą wiarę, wzrastasz dzięki dobru, które czynisz. Dobro sprawia, że z małego, niepozornego nasionka stajesz się dużym drzewem, które daje schronienie ptakom.
Czyniąc dobro wprowadzasz innych w zachwyt, widzą w tobie Bożego człowieka. Chcą cię naśladować i w ten sposób dobro się rozrasta. A to wszystko zaczęło się od ciebie.

Zadajesz sobie pytanie: ale co może zdziałać jeden człowiek wobec tego wszystkiego, co się dzieje na świecie? I o tym właśnie mówi przypowieść o zaczynie. Wystarczyło niewiele zaczynu, aby zakwasić całe ciasto.
Tak też i ty dając świadectwo we współczesnym świecie, możesz zmienić świat.

Ewelina Szot