Muszyńskie Ogrody Biblijne są miejscem szczególnego spotkania Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem w Jego Słowie, obrazach biblijnych i biblijnej roślinności. To spotkanie prowadzi do zawierzenia Bogu Ojcu i wszelkiej harmonii. Muszyńskie Ogrody Biblijne zrealizowane w konwencji trzech Świątyń: Świątyni Jerozolimskiej – stan obecny; „kamień na kamieniu”, Świątyni Parafialnej i Kościoła czasów mesjańskich – Apokaliptycznego Nowego Jeruzalem, mają wymiar ewangelizacyjny – spotkania z kochającym Ojcem. Ufamy, że będą One dla wierzących zachętą do czytania Biblii oraz medytacji o Bogu Stwórcy i Ojcu; dla wierzących inaczej, miejscem spotkania i dialogu religijnego; zaś dla niewierzących okazją do spotkania w przyrodzie i słowie z miłującym nade wszystko Bytem Nadprzyrodzonym, a może i „Gwiazdą Betlejemską”.