Przypowieść o ziarnku gorczycy i o zaczynie
Mt 13, 31-35

31 Inną przypowieść im przedłożył: «Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. 32 Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach». 33 Powiedział im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło». 34 To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. 35 Tak miało się spełnić słowo Proroka:
Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata.

Komentarz:
Ziarnko gorczycy oznacza każdego człowieka. Na początku jest małe, ale w miarę jak rośnie – staje się ogromnym drzewem, w którego gałęziach znajdują schronienie ptaki.

Tak też i ty, gdy masz na początku małą wiarę, wzrastasz dzięki dobru, które czynisz. Dobro sprawia, że z małego, niepozornego nasionka stajesz się dużym drzewem, które daje schronienie ptakom.
Czyniąc dobro wprowadzasz innych w zachwyt, widzą w tobie Bożego człowieka. Chcą cię naśladować i w ten sposób dobro się rozrasta. A to wszystko zaczęło się od ciebie.

Zadajesz sobie pytanie: ale co może zdziałać jeden człowiek wobec tego wszystkiego, co się dzieje na świecie? I o tym właśnie mówi przypowieść o zaczynie. Wystarczyło niewiele zaczynu, aby zakwasić całe ciasto.
Tak też i ty dając świadectwo we współczesnym świecie, możesz zmienić świat.

Ewelina Szot

448-GDZIE TU JEST LOGIKA?

Popatrzcie sobie na moje życie. Tak po ludzku to dramat i tragedia – dziewczyna niepełnosprawna w stopniu znacznym; niezdolna do samodzielnej egzystencji. Zatem większości ludzi nie mieści się w głowie, że jestem bardzo szczęśliwa i spełniam się każ...

            Myślisz, że tylko ksiądz może to robić?             Może się zdziwisz, ale nie.             Błogosławiony to inaczej szczęśliwy, czyli gdy kogoś błogosławisz, życzysz mu szczęścia.             Ale niestety, ludzie często życzą sobie ni...

Jakiś czas temu zdarzało się, że ludzie udostępniali ów cytat na swoich profilach, chyba nie do końca rozumiejąc, co on znaczy. Niektórzy myśleli, że chodzi o bycie gorszym od samego diabła, więc się nawet tym szczycili i byli z tego dumni, ale tu c...

            Wraz z początkiem każdego roku tworzymy z mężem zlecenie stałe na cały rok dotyczące dziesięciny.             A czym jest dziesięcina? To przekazywanie 10 % dochodów na cele związane z budową Królestwa Bożego na ziemi: na ewangelizację, ...

            Niektórzy mówią o sobie, że są wierzący, niepraktykujący, co mówią również złe duchy, bo one wierzą w Pana Boga i nawet drżą przed Nim, ale nie praktykują wiary, czyli nie robią tego, co mówi Bóg.             Ale nie słyszałam, żeby ktoś...

            Jakie są twoje wyobrażenia o końcu świata, o twojej śmierci, o ponownym przyjściu Pana Jezusa?             Myślisz czasem o tym? Czy może liczy się dla ciebie tylko tu i teraz?             Kiedy Pan Jezus przyszedł na ziemię po raz pier...

Wszystkie artykuły: Dobre Słowo